Sổ đỏ, sổ hồng và những điều liên quan bạn cần biết!!!

Câu chuyện sổ đỏ, sổ hồng được rất nhiều quan tâm từ những người đi mua nhà. Từ năm 1993 – 2009, nước ta đã sử dụng 2 mẫu giấy màu đỏ và 2 mẫu giấy màu hồng, tới năm 2009 mới có giấy chứng nhận thống nhất cho cả đất đai và tài sản gắn liền có màu cánh sen.

Read more